Łukasz Paleczny

Jestem absolwentem PPWSZ w Nowym Targu, gdzie uzyskałem tytuł magistra fizjoterapii. Pracę zawodową zacząłem już w trakcie studiów co pozwoliło mi łączyć teorię z praktyką. Swoje doświadczenie w pracy zdobywałem w centrum fizjoterapii ortopedycznej na Śląsku.

Obecnie jestem na 3 roku osteopatii w Krakowie na Akademii Osteopatii.

Kursy i szkolenia:

  • Akademia Osteopatii w Krakowie (w trakcie szkolenia)
  • Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. FascialDisortion Model
  • Kompleksowa fizjoterapia sportowca w fazie ostrej
  • Ocena funkcjonalna FMS
  • Podstawy badania USG układu mięśniowo-szkieletowego
  • Manualna terapia punktów spustowych w dysfunkcjach narządu ruchu
  • Kinesiotaping sportowo-rehabilitacyjny