Anna Dudoń

Studia licencjackie ukończyłam na PPWSZ w Nowym Targu. Pracę zawodową rozpoczęłam w trakcie studiów magisterskich, gdzie tytuł magistra fizjoterapii otrzymałam na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.