Janusz Paleczny

Tytuł magistra fizjoterapii uzyskałem na AWF w Katowicach. W 2017 roku zdałem państwowy egzamin i uzyskałem tytuł specjalisty fizjoterapii. W gabinecie zajmuje się diagnozowaniem i dobieraniem terapii.

Kursy i szkolenia:

  • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów
  • Diagnostyka i terapia pacjentów ortopedycznych i neurologicznych
  • Manualna terapia punktów spustowych w dysfunkcjach narządu ruchu
  • Koncepcja PNF
  • Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath
  • Analiza i diagnostyka zaburzeń chodu