Ocena motoryczna

Ocena funkcjonalna pozwala obiektywnie ocenić wiele istotnych parametrów składających się na ogólnie pojmowaną sprawność człowieka. To seria testów, w trakcie których określane są, w dużym uproszczeniu, poprawność wykonywania podstawowych wzorców ruchowych, zdolność do utrzymania równowagi i określenia pozycji własnego ciała w przestrzeni, czy siła
i wytrzymałość mięśniowa.

Test FMS

Służy do oceny stanu funkcjonalnego pacjenta lub zawodnika. Uzyskany wynik pozwala na określenie ewentualnych słabych punktów osoby testowanej i wprowadzenie dodatkowej korekcji do treningu. FMS ocenia również prawdopodobieństwo doznania kontuzji lub urazu w trakcie aktywności sportowej.

Test Y-Balance

Jest dynamicznym testem, który wymaga stabilności, siły, elastyczności i propriocepcji dolnego kwadrantu ciała. Zadanie wykonywane jest do granicy stabilności badanego na jednej nodze w trzech kierunkach. Może zostać wykorzystany do oceny sprawności fizycznej, określenia sprawności stawu skokowego oraz niestabilności więzadeł kolana.

Zapraszamy kluby sportowe do współpracy!