USG narządu ruchu

Posiadamy aparat USG do diagnostyki narządu ruchu, co pozwala na zobrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego i ewentualnych zmian zapalnych lub pourazowych. Jest to ogromna korzyść dla terapeuty i samego pacjenta, ponieważ często takie badanie jest konieczne do potwierdzenia diagnozy. W naszej pracy Ultrasonografię wykorzystujemy do diagnostyki podczas pierwszej wizyty.